Rabies er en dødelig zoonose, og katten anses å være en høyrisikoart for overføring til mennesker Vaksinasjon. □ Katter vaksineres vanligvis mot rabies med.

Vaksinering av katter

Vaksinering av katter

Vaksinering av katter Vaksinering av katter

Vaksinering av katter

Vaksinasjon og samtidig bruk av andre legemidler - FHI. Vaksinering av katter

Vaksinering av katter

Vaksinering av katter

Vaksinering av katter

Vaksinering av katter

Vaksinering av katter

Vaksinering av katter

Vaksinering av katter

Vaksinering av katter

12. jan 2012 SKI: Bare 20 prosent av kattene i landet blir vaksinert og ID-merket. Det bekymrer veterinær Harald Small ved Follo dyreklinikk. Stadig får…. Vaksinering av katter

Vaksinering av katter

Vaksinering av katter

Vaksinering av katter

Vaksinering av katter

Vaksinering av katter

Vaksinering av katter

Vaksinering av katter

Vaksinering av katter

I februar 2003 nedsatte Veterinærinstituttet, Norges veterinærhøgskole (NVH) og Den norske veterinærforening (DNV) en arbeidsgruppe med sikte på å . Vaksinering av katter

Vaksinering av katter

Vaksinering av katter

Vaksinering av katter

Vaksinering av katter

Vaksinering av katter

Man oppnår god beskyttelse mot sykdommen ved vaksinering. Katter som stilles ut må være vaksinert mot kattepest. (GF 2005). Katteinfluensa forårsakes av . Vaksinering av katter

Vaksinering av katter

Vaksinering av katter

Vaksinering av katter

Vaksinering av katter

Vaksinering av katter

Vaksinering av katter

Vaksinering av katter

Vaksinering av katter

Vaksine til hund mot valpesyke, parvovirus, smittsom leverbetennelse og kennelhoste. En injeksjon etter fylte 10 uker, deretter ÅRLIG revaksinering.. Vaksinering av katter

Vaksinering av katter

Vaksinering av katter

Vaksinering av katter

Vaksinering av katter

Vaksinering av katter

Vaksinering av katter

Vaksinering av katter

Vaksinering av katter

13. feb 2019 Kattevaksinasjon. Ved å vaksinere katten din bidrar du til god helse og forhindrer at smitte blir spredt mellom andre katter. Vaksinen beskytter . Vaksinering av katter

Vaksinering av katter

Vaksinering av katter

Vaksinering av katter

Vaksinering av katter

Vaksinering av katter

Vaksinering av katter

Vaksinering av katter