Fiske i hjartsjå

Fiske i hjartsjå

Fiske i hjartsjå

Fiske i hjartsjå Fiske i hjartsjå

. Fiske i hjartsjå

Fiske i hjartsjå

Fiske i hjartsjå

Fiske i hjartsjå

Fiske i hjartsjå

Fiske i hjartsjå

Fiske i hjartsjå

knyttet til reguleringsmagasinene og trekker spesielt frem fiske og friluftsliv. Ved utløpet av Hjartsjå skal det slippes 1,0 m3/s sommerstid og 0,5 m3/s på . Fiske i hjartsjå

Fiske i hjartsjå

Fiske i hjartsjå

Fiske i hjartsjå

Fiske i hjartsjå

Fiske i hjartsjå

Fiske i hjartsjå

. Fiske i hjartsjå

Fiske i hjartsjå

Fiske i hjartsjå

Fiske i hjartsjå

Fiske i hjartsjå

Fiske i hjartsjå

. Fiske i hjartsjå

Fiske i hjartsjå

Fiske i hjartsjå

Fiske i hjartsjå

Fiske i hjartsjå

Fiske i hjartsjå

Fiske i hjartsjå

Fiske i hjartsjå