I mange år var Langvannet til dels sterkt forurenset og fisken var nærmest I vassdraget fra Elvåga til Langvannet er det registrert abbor, gjedde, hork, lake 

Fiske i elvåga

Fiske i elvåga

Fiske i elvåga Fiske i elvåga

. Fiske i elvåga

Fiske i elvåga

Fiske i elvåga

Fiske i elvåga

Fiske i elvåga

Fiske i elvåga

Fiske i elvåga

Fiske i elvåga

Fiske i elvåga

17. des 2009 samt Fri-Elvåga før Ellingsrudelva renner ut i Langvannet nord i Den søndre delen av Elvåga er drikkevann med forbud mot fiske.. Fiske i elvåga

Fiske i elvåga

Fiske i elvåga

Fiske i elvåga

Fiske i elvåga

Fiske i elvåga

Fiske i elvåga

Fiske i elvåga

Fiske i elvåga

. Fiske i elvåga

Fiske i elvåga

Fiske i elvåga

Fiske i elvåga

Fiske i elvåga

Fiske i elvåga

Fiske i elvåga

Fiske i elvåga

. Fiske i elvåga

Fiske i elvåga

Fiske i elvåga

Fiske i elvåga

Fiske i elvåga

Fiske i elvåga